INIT D.D.

O nama

U okviru UPI sistema Sarajevo, Ujedinjena privreda promet i industrija, radila je jedinica UPI BANKA, Počela je era kompjuterizacije. Energoinvest, Sarajevo osiguranje i UPI zajednički su koristili računarske usluge u Energoinvestovoj zgradi na Stupu, 40,20,40 % kapaciteta. 01.10.1977.godine iz UPI BANKE grupa ljudi je prešla u OOUR Centar za obradu podataka i racionalizaciju u okviru RO Institut za istraživanje i razvoj i od tada se firma počinje širiti. 1980.godine je nabavljen u to vrijeme računar i već je tada uveliko počela obrada i razvijanje aplikacija tipa finansija, ličnih dohodaka, osnovnih sredstava, RUR-računarsko upravljanje robama za potrebe UPI sistema. Do 13.12.1982. posluje u okviru RO, 14.12.1982. do 28.10.1990.godine radi pod imenom UPI RO Institut za informacione tehnologije, UPI RO INIT, A od 29.10.1990. do 07.11.1991. posluje kao UPI DP Institut za informacione tehnologije. Od 08.11.1991. do 07.06.2006.godine radi kao Institut za informacione tehnologije. 08.06.2006.godine, pa do danas, radi pod imenom Institut za informacione tehnologije d.d.Sarajevo, INIT d.d.Sarajevo, privatizovano od strane Agrokor d.d.Zagreb – 67% i ostali malih dioničara – 33%. 2004.godine.