INIT D.D.

O nama

U okviru UPI sistema Sarajevo, Ujedinjena privreda promet i industrija, radila je jedinica UPI BANKA, Počela je era kompjuterizacije. Energoinvest, Sarajevo osiguranje i UPI zajednički su koristili računarske usluge u Energoinvestovoj zgradi na Stupu, 40,20,40 % kapaciteta. 01.10.1977.godine iz UPI BANKE grupa ljudi je prešla u OOUR Centar za obradu podataka i racionalizaciju u okviru RO Institut za istraživanje i razvoj i od tada se firma počinje širiti. 1980.godine je nabavljen u to vrijeme računar i već je tada uveliko počela obrada i razvijanje aplikacija tipa finansija, ličnih dohodaka, osnovnih sredstava, RUR-računarsko upravljanje robama za potrebe UPI sistema. Do 13.12.1982. posluje u okviru RO, 14.12.1982. do 28.10.1990.godine radi pod imenom UPI RO Institut za informacione tehnologije, UPI RO INIT, A od 29.10.1990. do 07.11.1991. posluje kao UPI DP Institut za informacione tehnologije. Od 08.11.1991. do 07.06.2006.godine radi kao Institut za informacione tehnologije. 08.06.2006.godine, pa do danas, radi pod imenom Institut za informacione tehnologije d.d.Sarajevo, INIT d.d.Sarajevo, privatizovano od strane Agrokor d.d.Zagreb – 67% i ostali malih dioničara – 33%. 2004.godine.

INIT

Izvještaji


INIT - Izvještaj revizora za 2017.pdf
INIT - Poziv za izvanrednu skupštinu 10.02.2016.doc
INIT Izvjestaj revizora 2015 za Web.pdf
INIT d.d.- Poziv za vanrednu Skupštinu 23.03.2021.doc
INIT izještaj revizora za 2019 - Web.pdf
INIT-OEI-PD 31.12.2022..pdf
INIT-Prilog broj 2.,za 2015.godinu.pdf
INIT-revizorski izvještaj za 2021..pdf
Izvještaj o Skupštini 11.12. 2020.pdf
Izvještaj o Skupštini 2020-o dogadjaju.pdf
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na poslovanje emitenta 23.03.2021..pdf
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na poslovanje- INIT dd Sarajevo.pdf
Izvještaj revizora za 2018.pdf.pdf
Izvještaj za Komisiju o Skupštini 14.09.2022.scan.pdf
Izvještaj za Komisiju o Skupštini 26.10.2022.scan.pdf
Izvještaj za Komisiju o Skupštini 30.07.2021..pdf
MIŠLJENJE O PONUDI ZA PREUZIMANJE DRUŠTVA INIT dd.pdf
Mišljenje Uprave i NO o ponudi za preuzimanje-06.2022..pdf
Mišljenje neovisnog revizora za 2015.pdf
OEI-PD 30.06.2022 INIT dd.pdf
OEI-PD NOVI II 12 2021.pdf
OEI-PD NOVI II 12 2021.xls
OEI-PD NOVI II 12 2015.xls
OEI-PD NOVI II 12 2020.pdf
Obavjestenje za redovnu skupstinu 2020.pdf
Obavještenje Skupština 14.09.2022.-scan.pdf
Obavještenje o sazivanju Skupštine 26.10.2022. INIT.pdf
Obavještenje o sazivanju redovne Skupštine 11.2021..doc
PONUDA ZA PREUZIMANJE DRUŠTVA INIT.pdf
Ponuda za preuzimanje-INIT 06.2022..pdf
Ponuda za preuzimanje-INIT.PDF
Poziv za redovnu Skupštinu dioničara 11.12.2020.pdf
Poziv za redovnu Skupštinu dioničara 25.06.2020.pdf
REVIZORSKI IZVJEŠTAJ 2020.GOD.pdf
SHR_BW19060713260.pdf
skupstina 3.12.2021.INIT.pdf